BLOG

  Wyczyść
Historyczna Małopolska

Historyczna Małopolska

2020-09-03

Małopolska – region historyczny obejmujący swoimi granicami terytorium staropolskich województw krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego oraz Ks. Siewierskie i starostwo spiskie.

Produkcja zboża chlebowego w folwarkach na ziemiach Korony w XVI wieku [MAPA]

Produkcja zboża chlebowego w folwarkach na ziemiach Korony w XVI wieku [MAPA]

2020-09-17

Udział zboża chlebowego w ogólnej produkcji 4 zbóż w folwarkach królewskich na ziemiach koronnych w Rzeczypospolitej w XVI wieku. Skala popytu i podaży żyta w XVI wieku.

Najazdy tatarskie na ziemię przemyską w XVII wieku [MAPY]

Najazdy tatarskie na ziemię przemyską w XVII wieku [MAPY]

2020-09-21

Wyprawy te podejmowane były w większości przez Tatarów budżackich i krymskich, ale swój udział w grabieżach mieli także oddziały Kozaków Zaporoskich, Rosjan, Szwedów i Siedmiogrodzian.

Kasztelania kikolska – geograficzne centrum XIII-wiecznej ziemi dobrzyńskiej?

Kasztelania kikolska – geograficzne centrum XIII-wiecznej ziemi dobrzyńskiej?

2020-08-29

Pierwszą wzmiankę o Kikole znajdujemy w dokumencie Konrada, księcia mazowieckiego i kujawskiego, wystawionym w Dankowie w dniu 2 lipca 1236 r. Jest to jednocześnie jedyna wiadomość o kasztelani kikolskiej...

Pewnego razu na południowym wschodzie...czyli co się działo w Stryju w XVII wieku

Pewnego razu na południowym wschodzie...czyli co się działo w Stryju w XVII wieku

2020-08-28

Stryj położony był w południowej części ziemi przemyskiej (woj. ruskie) i stanowił siedzibę starosty. Miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1431 r., położone było na lewym brzegu rzeki Stryj, wpadającej poniżej Żydaczowa do Dniestru.

Sekretarz króla Zygmunta Augusta rodem z ziemi dobrzyńskiej – Stanisław Karnkowski herbu Junosza

Sekretarz króla Zygmunta Augusta rodem z ziemi dobrzyńskiej – Stanisław Karnkowski herbu Junosza

2020-08-27

Był jednym z trzech synów Tadeusza cel Dadźboga i Elżbiety z Olszewskich z Kanigowa, średniozamożnych szlachciców siedzących w Karnkowie koło Lipna.

Warszawa i okolice - od XVI do XXI wieku [MAPY]

Warszawa i okolice - od XVI do XXI wieku [MAPY]

2020-06-18

Kartograficzne ujęcie zmian krajobrazu i osadnictwa w okolicach Warszawy od XVI do XXI wieku.

Lasy i puszcze w dawnej Wielkopolsce – XIV i XVIII wiek [MAPY]

Lasy i puszcze w dawnej Wielkopolsce – XIV i XVIII wiek [MAPY]

2020-06-16

Historyczny zasięg lasów i puszcz na obszarze Wielkopolski – dawne woj. poznańskie i kaliskie. Zasięg występowania lasów i puszcz na mapach wg stanu na XIV i w XVIII wiek.

Port i handel gdański na przestrzeni wieków [MAPY]

Port i handel gdański na przestrzeni wieków [MAPY]

2020-06-15

Kartograficzne oblicza portu w Gdańsku oraz handlu morskiego na przestrzeni wieków.