Historyczna Małopolska – województwo krakowskie

Przestrzeń dawnego województwa krakowskiego na mapie i grafice
Historyczna Małopolska – województwo krakowskie

Spis lokalizacji


Będzin

Biecz

Bobolice

Częstochowa

Czorsztyn

Dębno

Grodzisko

Jędrzejów

Kraków

Książ Wielki

Melsztyn

Miechów

Mirów

Ogrodzieniec

Ojców

Olkusz

Olsztyn

Pieskowa Skała

Rabsztyn

Różnów

Skała

Smoleń

Stary Sącz (Stary Sądecz)

Szczepanów

Tęczyn (Tenczyn)

Tyniec

Wiśnicz

Wysocice

Zator


BĘDZIN


miasto z zamkiem, ośrodek parafii na południowo-zachodniej granicy Rzeczypospolitej, w powiecie proszowickim w staropolskim woj. krakowskim

miasto z zamkiem, ośrodek parafii na południowo-zachodniej granicy Rzeczypospolitej, w powiecie proszowickim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


BIECZ


miasto, ośrodek dekanatu, siedziba grodowego starostwa bieckiego i kasztelani  w staropolskim woj. krakowskim

miasto, ośrodek dekanatu, siedziba grodowego starostwa bieckiego i kasztelani  w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


BOBOLICE


wieś z zamkiem (ruiny) położona między Żarkami, Włodowicami i Lelowem, w powiecie lelowskim w staropolskim woj. krakowskim

wieś z zamkiem (ruiny) położona między Żarkami, Włodowicami i Lelowem, w powiecie lelowskim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


CZĘSTOCHOWA


miasto, ośrodek parafii, z klasztorem na Jasnej Górze, położone nad Wartą w powiecie lelowskim w staropolskim województwie krakowskim 

miasto, ośrodek parafii, z klasztorem na Jasnej Górze, położone nad Wartą w powiecie lelowskim w staropolskim województwie krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


CZORSZTYN


wieś z zamkiem, położona nad Dunajcem na południowej granicy Rzeczypospolitej w powiecie nowosądeckim w woj. krakowskim

wieś z zamkiem, położona nad Dunajcem na południowej granicy Rzeczypospolitej w powiecie nowosądeckim w woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


DĘBNO


wieś, ośrodek parafii, położona między Brzeżkiem a Wojniczem, w powiecie bieckim  w staropolskim woj. krakowskim

wieś, ośrodek parafii, położona między Brzeżkiem a Wojniczem, w powiecie bieckim  w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


GRODZISKO


wieś z zamkiem, położona na zachód od Skały w powiecie proszowickim w staropolskim woj. krakowskim

wieś z zamkiem, położona na zachód od Skały w powiecie proszowickim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


JĘDRZEJÓW


wieś położona na zachód od Andrzejowa, w powiecie ksiąskim  w staropolskim woj. krakowskim

wieś położona na zachód od Andrzejowa, w powiecie ksiąskim  w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


KRAKÓW


stołeczne miasto w Koronie, największa metropolia w Małopolsce, ośrodek diecezji, do XVI w. siedziba wojewody, króla i stolica całego państwa

stołeczne miasto w Koronie, największa metropolia w Małopolsce, ośrodek diecezji, do XVI w. siedziba wojewody, króla i stolica całego państwa

Grafika wg sztychu N. Ordy


KSIĄŻ WIELKI


miasto z zamkiem, ośrodek parafii położone w powiecie ksiąskim w staropolskim woj. krakowskim

miasto z zamkiem, ośrodek parafii położone w powiecie ksiąskim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


MELSZTYN


wieś z ruinami zamku, ośrodek parafii, położona w powiecie sądeckim w staropolskim woj. krakowskim

wieś z ruinami zamku, ośrodek parafii, położona w powiecie sądeckim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


MIECHÓW


miasto, ośrodek parafii, położone w powiecie ksiąskim  w staropolskim woj. krakowskim

miasto, ośrodek parafii, położone w powiecie ksiąskim  w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


MIRÓW


wieś z zamkiem (ruiny) położona między Żarkami, Włodowicami i Lelowem, w powiecie lelowskim w staropolskim woj. krakowskim 

wieś z zamkiem (ruiny) położona między Żarkami, Włodowicami i Lelowem, w powiecie lelowskim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


OGRODZIENIEC


miasto z parafią w powiecie lelowskim w staropolskim woj. krakowskim

miasto z parafią w powiecie lelowskim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


OJCÓW


wieś z zamkiem w powiecie proszowickim  w staropolskim woj. krakowskim

wieś z zamkiem w powiecie proszowickim  w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


OLKUSZ


miasto, ośrodek parafii, położone w powiecie proszowickim w staropolskim województwie krakowskim, od wieków znane z górnictwa płytko położonych pokładów srebra

miasto, ośrodek parafii, położone w powiecie proszowickim w staropolskim województwie krakowskim, od wieków znane z górnictwa płytko położonych pokładów srebra

Grafika wg sztychu N. Ordy


OLSZTYN


miasto z zamkiem, ośrodek parafii, położone w powiecie lelowskim w dawnym woj. krakowskim

miasto z zamkiem, ośrodek parafii, położone w powiecie lelowskim w dawnym woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


PIESKOWA SKAŁA


zamek w powiecie proszowickim  w staropolskim woj. krakowskim

zamek w powiecie proszowickim  w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


RABSZTYN


wieś z zamkiem w powiecie proszowickim w staropolskim woj. krakowskim

wieś z zamkiem w powiecie proszowickim w staropolskim woj. krakowskim

 

Grafika wg sztychu N. Ordy


RÓŻNÓW


wieś z zamkiem (ruinami) w powiecie sądeckim  w staropolskim woj. krakowskim

wieś z zamkiem (ruinami) w powiecie sądeckim  w staropolskim woj. krakowskim

 

Grafika wg sztychu N. Ordy


SKAŁA


miasto, ośrodek dekanatu, położone na północ od Krakowa w powiecie proszowickim w staropolskim woj. krakowskim

miasto, ośrodek dekanatu, położone na północ od Krakowa w powiecie proszowickim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy

 


SMOLEŃ


wieś z zamkiem (ruinami) w powiecie lelowskim w staropolskim woj. krakowskim

wieś z zamkiem (ruinami) w powiecie lelowskim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


STARY SĄCZ (STARY SĄDECZ)


miasto, ośrodek parafii, położone na południe od Nowego Sącza (siedziby starosty i ośrodka archidiakonatu) w powiecie nowosądeckim w dawnym woj. krakowskim

miasto, ośrodek parafii, położone na południe od Nowego Sącza (siedziby starosty i ośrodka archidiakonatu) w powiecie nowosądeckim w dawnym woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


SZCZEPANÓW


wieś parafialna w powiecie szczyrzyckim w staropolskim woj. krakowskim

wieś parafialna w powiecie szczyrzyckim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


TĘCZYN (TENCZYN)


wieś z zamkiem, położona na północny-zachód od Krakowa w powiecie proszowickim w woj. krakowskim

wieś z zamkiem, położona na północny-zachód od Krakowa w powiecie proszowickim w woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


TYNIEC


wieś parafialna z opactwem w powiecie szczyrzyckim w staropolskim woj. krakowskim

wieś parafialna z opactwem w powiecie szczyrzyckim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


WIŚNICZ


wieś z zamkiem, ośrodek parafii położone na południe od Bochni w powiecie szczyrzyckim w woj. krakowskim

wieś z zamkiem, ośrodek parafii położone na południe od Bochni w powiecie szczyrzyckim w woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


WYSOCICE


wieś położona na zachód od Miechowa w powiecie ksiąskim w staropolskim woj. krakowskim

wieś położona na zachód od Miechowa w powiecie ksiąskim w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy


ZATOR


miasto, ośrodek dekanatu, siedziba starosty i sejmiku ziemskiego powiatu śląskiego w staropolskim woj. krakowskim

miasto, ośrodek dekanatu, siedziba starosty i sejmiku ziemskiego powiatu śląskiego w staropolskim woj. krakowskim

Grafika wg sztychu N. Ordy