Grodziec

Grodziec – miasto królewskie położone w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Centrum administracyjne powiatu grójeckiego, położonego w granicach ziemi czerskiej.
Grodziec

Grodziec – miasto królewskie położone w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Centrum administracyjne powiatu grójeckiego, położonego w granicach ziemi czerskiej. Miasto stanowiło ośrodek parafii i dekanatu znajdującego się w obrębie archidiakonatu warszawskiego w granicach diecezji poznańskiej. W miejscowości krzyżowało się sześć dróg regionalnych. Trakt zachodni biegł do Mszczonowa i Białej, południowy i południowo-zachodni kierowały do Opoczna i Białobrzegów, południowo-wschodni do Warki i Kozienic, wschodni do  Czerska a północny przez Tarczyn do Warszawy.

Okolice miasta stanowiły rozległe tereny rolnicze o gęstym osadnictwie wiejskim. Większość wsi należała do szlachty, pojedyncze były własnością królewską i kościelną. W bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości lasów było niewiele, większe kompleksy występowały dopiero w odległości około 10 km od miasta. Grodziec położony był na wysokości ok. 150-155 m n.p.m., na prawym brzegu niewielkiego cieku wodnego Malnicy, będącego dopływem Kraski uchodzącej do Jeziornej. Miasto zlokalizowane było w obrębie starego wału ozu, zbudowanego z piasków, mułków i żwirów otoczonego zbudowaną z glin zwałowych zdenudowaną wysoczyzną morenową. W rejonie Grodźca występowały głównie gleby płowe, rdzawe i brunatne, ale znaczne połacie obejmowały także urodzajne czarne i szare ziemie.

Grodziec, Grójec, własność królewska, ziemia czerska powiat grójecki, dekanat grójecki, archidiakonat warszawski, diecezja poznańska

 

Mapa woj. mazowieckiego w poł. XVI w. - wersja papierowa >>>

Zobacz najnowsze mapy