KORONA

  Wyczyść
Województwo bełskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo bełskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo bełskie stanowiło najmniejszą pod względem powierzchni jednostkę administracyjną, wchodzącą w skład historycznej Rusi Czerwonej.

Województwo chełmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo chełmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo chełmińskie to jedna ze składowych Prus Królewskich, w granicach której położone było kilka starych miast, w tym Toruń.

Województwo kaliskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo kaliskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo kaliskie było drugą, obok województwa poznańskiego, jednostką administracyjną obejmującą swoimi granicami ziemie historycznej Wielkopolski.

Województwo krakowskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo krakowskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-06-11

Województwo krakowskie położone było w południowo-zachodniej części Rzeczpospolitej i zajmowało pierwsze miejsce w hierarchii województw w całym państwie.

Województwo mazowieckie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo mazowieckie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-07-09

Województwo mazowieckie położone było w północno-wschodniej części Korony i było drugim pod względem powierzchni województwem w ramach ziem koronnych.

Województwo pomorskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo pomorskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo pomorskie to największa jednostka administracyjna wchodząca obok województw chełmińskiego i malborskiego w skład Prus Królewskich.

Województwo poznańskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo poznańskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo poznańskie było województwem granicznym w dawnej Rzeczpospolitej i obejmowało rdzennie polskie ziemie zachodniej Wielkopolski.

Województwo ruskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo ruskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo ruskie to rozległy obszar w dawnej Rzeczpospolitej, obejmujący tereny znane historycznie jako Ruś Czerwona. W jego granicach znajdowały się ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka i autonomiczna względem wojewody ruskiego ziemia chełmska.

Ziemia chełmska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Ziemia chełmska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-14

Ziemia chełmska to najdalej na północ wysunięta część województwa ruskiego i całej Rusi Czerwonej, cechująca się dużą samodzielnością administracyjną.

Ziemia dobrzyńska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Ziemia dobrzyńska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Ziemia dobrzyńska mimo, że formalnie wchodziła w skład województwa inowrocławskiego, to cechowała dużą samodzielnością i traktowana była jako stosunkowo niezależna składowa dawnej Rzeczpospolitej.