RZECZPOSPOLITA

Rzeczpospolita Obojga Narodów była w XVI-XVIII w. jednym z największych państw w ówczesnej Europie, obejmująć swoim terytorium ok. 1 mln km kw.
RZECZPOSPOLITA